Nové stanovy schváleny

V pondělí dne 16. 5. 2016 byly v kanceláři notáře schváleny nové stanovy domu, kterými splňujeme požadavky Nového občanského zákoníku z roku 2012. Děkujeme všem za udělení dostatečného počtu plných mocí, díky kterým proces proběhl hladce a nemuseli jsme draze platit za cestu notáře na naši schůzi.

Zámek na nových vchodových dveřích – problém

Jak jste jistě zaznamenali, poměrně často zůstává na vnitřních dveřích vypadlý nůž zámku, který brání plnému zaklapnutí křídla. Problém jsme reklamovali u dodavatele. Zároveň má tento problém vliv na instalaci čipů, zvonků a vnějších dveří: bylo by lepší mít dveře od jednoho dodavatele a jedné konstrukce včetně elektroniky otevírání v křídle dveří, ale pochopitelně musejí být funkční. Dokud se věc nevyřeší, pozdržujeme proto na nějakou (konečnou) dobu instalaci vnějších dveří.

Dodatek —- rozhodli jsme se pro pokračování instalace vnějších dveří, firma dodá po dostupnosti nové technologie zdarma nové zámky na oboje dveře.

03/2015 odhlasováno

03/2016 vyřešeno – nové dveře, zvonky i čipy

Domovní telefonky

Aktualizace 23/9/2014 – po dlouhém hledání jsme asi narazili na správného člověka. Prošel dům a povedlo se mu najít byt, kde do rozvodu prosakuje brum z bzučáku na otvírání dveří – tento byt odpojil. V části bytů by měly telefony fungovat, ale stále se podle hlášení uživatelů zdá, že problém ještě není vyřešen kompletně.

—-

Bohužel, rozvod domovních telefonů je v katastrofálním stavu patrně již od doby první instalace během výstavby domu. Po nemalém úsilí jsme dospěli k poznání, že rozvody drátů jsou naprosto zmatečné, doslova jde o chuchvalce různobarevných drátů bez rozumného značení.

Bohužel, zapojení je provedeno tak, že stačí jeden byt v domě s chybným zapojením, nebo zkrat kdekoli v rozvodu, aby efektivně zlikvidoval funkci všech telefonů (podporou tohoto tvrzení je fakt, že pokud více účasatníků zvedne telefon naráz, vzájemně se slyší, to odpovídá propojení do jednoho celku).

Hledáme další možnosti řešení.

03/2015 odhlasováno

01/2016 vyřešeno

Vnitřní dveře ve vchodu

Aktualizace – firma JIS nainstalovala vnitřní dveře. Otevírají se stejně jako vnější směrem dovnitř – takže pokud nesete nákup, nemusíte tahat, stačí tlačit! Jde navíc o robustní konstrukci, která sice má svou váhu, ale doufejme, že pár let vydrží. Zároveň je systém připraven na evnt. instalaci ovládání pomocí čipové čtečky, takže lze snadno v případě prohlasování shromážděním doinstalovat ke dveřím elektroniku bez nutnosti křídlo jakkoli modifikovat.

—-

Vnitřní dveře po dlouhém vybírání dodavatele budou během několika dalších dnů konečně nahrazeny. Protože se na minulé schůzi řada obyvatel vyjádřila pro případné otevírání čipem, křídlo je již na tuto možnost přípraveno, ačkoli instalace čipové technologie bude podléhat rozhodnutí shromáždění vlastníků.

Vrácení modemů UPC

Pro ty, kteří se rozhodnou přejít z UPC na Centrio internet: budete muset v průběhu patrně dubna vrátit UPC modemy a set top boxy, které máte doma. Zkusíme se dohodnout na hromadném odeslání, které všechny přijde levněji – je třeba zásilku odeslat doporučeně, s UPC byly historicky problémy, že vybavení třeba zpět nedostali a původního uživatele bez varování údajně i poslali do exekuce(??).
Zájemci, prosím, napište nám přes kontkatní formulář. Navíc věc předneseme na schůzi vlastníků.

26/3/2013 – odeslat modemy musíme někdy v druhé půli dubna, aby do 7. května dorazily. Prosím, stáhněte si formulář Protokol o vrácení zařízení a vyplňte jej, pak zaneste krabičky s adaptéry do bytu 34, 5. patro. Podíl na poštovném a balném je 30CZK na osobu.

Tato věc je vyřešena, UPC modemy převzalo a toto je prokázáno dodejkou.

Stříška nad vchodem

Protože opakovaně registrujeme žádosti obyvatel, aby se nad vchodem udělala stříška (a je třeba poznamenat, že další část je naopak silně proti), dáváme k zvážení – cca 30,000czk:

nabídka garazova-stani.cz

postovnischranky.cz

levnestavebniny.cz

Je třeba poznamenat, že stavba bude patrně vyžadovat stavební povolení a možná dokonce i nějaké vyjádření od hasičů, což bude znamenat další náklady, poslali jsme dotaz na stavební odbor P13.

20/3/2013 – schůze SBD stanovila limit 15000CZK na celou akci. To bude dosti omezující, neb jen stavební povolení a projekt něco stojí.

— odsunuto na další rok, ale vypadá to už nadějně…

03/2015 odhlasováno spolu s novými dveřmi

03/2016 stříška instalována nad nové dveře – vyřešeno

Odečty měřičů na topení, jejich výměna

Protože stávajícím měříčům dochází životnost (resp. se ukázalo, že už přetahujeme!), byli jsme nuceni přistoupit k rozhodnutí, jak budeme pokračovat dále. Samozřejmě princip poměrového rozúčtování bude beze změn a od roku 2014 je navíc patrně nařízen zákonem, takže nám ani moc prostoru k výběru nedává, ale technologie něřičů poskočila vpřed směrem k objektivitě měření a hlavně ke komfortu odečtu.

Oslovili jsme stávajícího dodavatele služeb Ecoterm, aby nám dal nabídku na další období, tj. jak rozůčtování, tak i na nové měřiče, protože jde ale o větší sumu, poptali jsme samozřejmě i konkurenci, abychom měli srovnání a chovali se jako řádní hospodáři.

Dostali jsme tedy od tří firem nabídky s celkem pěti variantami. Jen Ecoterm nenabídl rádiový odečet, konkurence dnes umí odečíst bezdrátově data bez vstupu do bytu (pochopitelně kromě první instalace na radiátorech), princip měření dvěma čidly je srovnatelný.

Protože bezdrátový odečet je pochopitelně pro dodavatele služeb podstatně snazší, preferovali jsme jej – navíc ale vyšly tyto krabičky v absolutní sumě i levněji! než pokračování v původních Siemensech. Proto jsme se rozhodli pro změnu.

Pražská pobočka Ecotermu ale, ač s nimi nebyla uzavřena smlouva (nedošlo k převodu smlouvy z SBD Vyšehrad na SVJ), rozhodila do schránek informaci o odečtu, kterou jsme museli dementovat. V nejbližších hodinách plánujeme podepsat smlouvu s novým dodavatelem: neboť nejde o zlepšení stavu, ale jen o záměnu dosluhujících měřičů, kterým vypadávají baterie, jeden za jeden, spadá věc dle rozhodnutí SVJ do kompetence výboru a není nutné svolat schůzi. Zájemci o dokumentaci k této věci se samozřejmě mohou ozvat pomocí kontaktního formuláře, rádi Vám zašleme nabídky a informace – protože jde o obchodní tajemství, nelze je přímo vystavit na web k volnému stažení.

——

15/2/2013 – proběhla výměna v celém domě kromě bytů, kde nikdo nebyl přítomen. Tyto budou řešeny následně.

Věc vyřešena. Do bytů bude vstupováno kvůli odečtu vody, což je ale záležitost večerních hodin, takže pro obyvatele by vše mělo být podstatně pohodlnější.

Svícení na chodbičkách

Zejména na chodbě doprava od výtahu k severní stěně domu, kde v chodbičce je překlad na stropě, je dlouhodobě kritizován problém s čidly pohybu, která nedovedou zabrat až na konec chodby, takže lidé z 3+1 na konci chodby obvykle musejí projít několik kroků ve tmě, než se čidlo sepne.

V 5. patře se momentálně testuje nové čidlo a pokud se osvědčí, do všech chodeb na této straně domu ho následně nainstalujeme.

—-

27/2/2013 Objednány čidla do celého domu a montáž provede pan Hocke, který s námi bydlí. Na něj po montáži také prosím směřujte event. požadavky na doladění funkce.

20/3/2013 – pan Hocke započne s instalací do konce týdne a postupně čidla upraví.

Spínače jsou nainstalovány. Pokud máte problém s jejich nedostatečnou citlivostí, prosím, obraťte se na pana Hockeho, aby citlivost poladili.

Úprava TV antén

Příjem vysílání Multiplexu 4 DVB-T pozemního TV vysílání.

Tento multiplex nevysílá ze Žižkova a bude nutno provést úpravu TV příjmu na společné anténě. Iniciátor: pí Zachová, p. Motyčka

Stav

  • osloveny dvě firmy s požadavkem na zpracování cenové nabídky a postupu řešení
  • s citlivým set top boxem se dá dokonce i nyní multiplex 4 ve společné anténě naladit a programy sledovat. Je tedy dobrá šance, že po úpravě signál bude dostatečně silný.

—–

15/2/2013 Byl vyměněn zesilovač signálu u strojovny výtahu za extrémně silný, na střeše jsou dvě nové antény pro příjem vysílání z vysílače Ládví a pro VKV rádio (dostupné z druhé zásuvky v krabičce na zdi, odkud máte zapojen signál pro TV: lze zapojit do např. HiFi receiveru podobným kabelem jako do STBoxu).
Prosíme, nechte si asi naladit znovu na set top boxu stanice. Měli byste vidět multiplexy na kanálech 41, 42, 46, 53, 59 s aktuálně úplně všemi dostupnými programy DVB vysílání.

—–

27/2/2013 byl detekován v zástrčce u pí. Zachové zkrat (nejde o problém její vinou!), který byl odstraněn. Do té doby byl ovlivněn celý sloupec bytů nad ní.

6/2013 – jeden z multiplexů má opět slabý signál, prosíme pana Makovičku, aby se na věc podíval. Je ale reálně možné, že bez výměny kabelů v domě se už věc nezmění a protože půjde o nákladnou věc, která podléhá hlasování s 75% spoluvlastnického podílu, jsou pochybnosti o možnosti stav reálně zlepšit na místě.