Schůze SV 22. 6. 2021

Vážení vlastníci,

zveme na výroční schůzi SV Kettnerova 1940. Již byste měli mít podklady, tj. zejména program s průvodními informacemi – v opačném případě, prosím, kontaktujte výbor SV obratem.
Před samotnou schůzí ověřte aktuální nařízení pro setkání více lidí v souvislosti s epidemií covid-19 – minimálně očekáváme povinnost mít kvalitní respirátor a je dost možné, že bude třeba zajistit i v certifikovaném odběrovém středisku antigenní nebo PCR test – varujeme, že budeme na dodržení všech platných opatření trvat, abychom zajistili bezpečný a legální průběh setkání. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

Havárie vody 6.8.2019

6.8.2019 brzy ráno naměřila čidla v kolektoru únik vody z potrubí vedoucího k našemu domu, proto PVK vypnuly vodu pro celý dům. Kolem jedenácté dopoledne technik PVK zjistil, že díra je v trubce procházející zdí mezi kolektorem a domem, a to právě v místě skrytém ve zdi, a tedy nejde snadno zakrýt pásem, jako kdyby byla mimo zeď. Po delším telefonování se nám podařilo zajistit pomoc firmy Čermák a Hrachovec, jejíž pracovníci se spolu s pracovníkem kolektorů dostavili v 15:30 do domu, trubku DN 150 rozřezali, vyndali ze zdi a nahradili novou, v 17:50 vodu znovu pustili. Bohužel se tím do oběhu dostalo větší množství usazenin, které v několika bytech způsobily zablokování vodoměrů. Nahlášené případy následující den vyměnil/vyčistil přivolaný technik firmy Techem. Pokud jste nebyli v domě, a na závadu narazíte až po návratu z dovolené, prosím nahlaste nám ji na tel. 728 970 040.

Deratizace

Upozorňujeme zejména rodiče malých dětí a majitele psů, že ve sklepních prostorách a kolem domu byly umístěny nástrahy na potkany. Děkujeme za pochopení

Zakalená teplá voda 29.5.2018

Veolia měnila těsnění na výměníku tepla v domě, můžete pozorovat krátkodobé zakalení teplé vody díky vyplavení kalů z trubek. Nejde ale podle jejich vyjádření o kontaminaci externími nečistotami. Studené vody se toto nijak netýká.

Čipový systém pro vstup do domu

Pro vstup do domu byl instalován nový čipový systém. Zatím funguje paralelně i odemykání klíčem, zámky budou vyměněny po 10. 4. 2016. Správou čipového systému byl pověřen David Obdržálek, který bude čipy postupně vydávat zpravidla ve večerních hodinách, domluvte si prosím přesný termín na telefonu 728 970 040.

Čipy budou vydávány přímo vlastníkům jednotek. Pokud chcete pověřit převzetím čipů jinou osobu (např. nájemce bytu), vybavte ji prosím plnou mocí na formuláři rozesílaném spolu s pozvánkou na shromáždění.

Standardně jsou pro byt velikosti 2+kk určeny 3 čipy, pro byt velikosti 3+1 potom 5 čipů. Pokud jich pro svou jednotku budete potřebovat méně než je toto standardní množství, můžete si nechat zbylé čipy v úschově výboru, budou vám v případě potřeby (např. při ztrátě) později vydány bezplatně.
Jestliže naopak budete potřebovat více čipů než je uvedené standardní množství (maximálně však 6 čipů pro byt 2+kk, resp. 10 čipů pro byt 3+1), nahlaste tento požadavek hned při zavádění čipů do evidence, poplatek za takto vydané nadpočetné čipy bude pouze 50 Kč/ks, ve výši nákladů na materiál. Pozdější požadavky na vydání čipů budou zpoplatněny částkou 100 Kč/ks.

Případnou ztrátu čipu nahlaste prosím neprodleně na telefon 728 970 040, abychom čip bezplatně zablokovali. Zároveň se domluvíte na termínu převzetí náhradního čipu za poplatek 100 Kč (nebo zdarma vydání čipu z úschovy viz výše).

Sabotáž vchodových dveří

31/1 došlo k zablokování vnitřních vchodových dveří do domu. Hned v pondělí 2/2 dorazili technici problém řešit, ale zjistili, že nešlo o poruchu, nýbrž o cílenou sabotáž nebo pokus o krádež. V boční liště křídla chyběly některé šrouby kompletně, jiné byly stržené – viz foto.

PROSÍME, BUĎTE VELMI OBEZŘETNÍ A VNÍMAVÍ K OKOLÍ. JDE O VÁŠ MAJETEK A BEZPEČÍ VÁS I VAŠICH DĚTÍ.

V případě zjištění nezákonného jednání nebo narušení např. bezdomovci ihned volejte policii 158 nebo městskou policii 156. MP zejména bezdomovce „vyprovodí“ s patřičnou razancí během několika minut.zniceneDvereC

zniceneDvereB  zniceneDvereA

Bezdomovec ve vchodu domu

Dnes jsme volali městskou policii, aby vykázala ze vchodu domu spícího bezdomovce. Prosíme obyvatele domu, aby v případě, že v prostorách domu zjistí podobné narušení, ihned volali služebnu městské policie – policisté rádi dorazí a s patřičnou razancí vykáží dotčeného z domu, kde nemá co pohledávat – kontakty najdete na stránce zde, volejte např. centrálu pro P13 na 222 025 721, 222 025 722.

Zároveň se laskavě zejména v zimě ujistěte, že dveře jsou za Vámi dovřeny. Výkyvy teplot bohužel ovlivňují negativně činnost zavíračů dveří a křídla nemusejí náhle dovírat.

Děkujeme za součinnost!

Žaloba na SVJ

SBD Vyšehrad podalo 22. 9. 2014 žalobu na SV Kettnerova 1940 o určení neplatnosti usnesení shromáždění vlastníků konaného 24. 3. 2014. Rozporují schválení bodů „mostík“ a „úprava topné soustavy“, které jsme schválili většinou přítomných, zatímco oni tvrdí, že instalace mříže na pozemek před garáží jakož i zpracování projektu úpravy topné soustavy jsou stavební úpravy společných částí domu, a jako takové se měly schvalovat tříčtvrtinovou většinou všech vlastníků.

My se domníváme, že to jednak nejsou stavební úpravy domu, a také, že nový občanský zákoník tříčtvrtinovou většinu nevyžaduje, takže platnost zápisu budeme obhajovat u soudu.

Z důvodu minimalizace případných škod jsme ale museli zastavit veškeré procesy směřující k upevnění mříže pod mostík ke garáži a k zpracování projektu úpravy topné soustavy, a to až do rozhodnutí soudu, jehož jednání je nařízeno na 2. 3. 2015. Na jednání nás bude zastupovat advokátní kancelář Vacek, Mrkvička a spol.

Energetický štítek domu

Protože to stát vyžaduje, nechali jsme vypracovat energetický štítek našeho domu. Dokument je k nahlédnutí u výboru SV, zde uvádíme jen základní fakta:

  • Dům je zařazen do kategorie C – „úsporný“
    (kde A je nejlepší, G nejhorší). Novostavba dnes nemůže mít třídu horší než právě C.
  • Celková dodaná energie na vstupu do budovy: 126kWh/(m2*rok), pro celý dům 808MWh/rok
  • Neobnovitelná primární energie: 134kWh/(m2*rok), pro celý dům 863MWh/rok

Zájemci o pročtení dokumentu mohou napsat přes kontaktní formulář na tomto webu a dostanou odkaz na elektronický archiv ofocených stránek textu, případně se dohodnout na zapůjčení originálu.