GDPR

Přijali jsme vnitřní směrnici SVJ k ochraně osobních údajů s účinností od 25.5.2018.