Schůze SV 22. 6. 2021

Vážení vlastníci,

zveme na výroční schůzi SV Kettnerova 1940. Již byste měli mít podklady, tj. zejména program s průvodními informacemi – v opačném případě, prosím, kontaktujte výbor SV obratem.
Před samotnou schůzí ověřte aktuální nařízení pro setkání více lidí v souvislosti s epidemií covid-19 – minimálně očekáváme povinnost mít kvalitní respirátor a je dost možné, že bude třeba zajistit i v certifikovaném odběrovém středisku antigenní nebo PCR test – varujeme, že budeme na dodržení všech platných opatření trvat, abychom zajistili bezpečný a legální průběh setkání. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

Zakalená teplá voda 29.5.2018

Veolia měnila těsnění na výměníku tepla v domě, můžete pozorovat krátkodobé zakalení teplé vody díky vyplavení kalů z trubek. Nejde ale podle jejich vyjádření o kontaminaci externími nečistotami. Studené vody se toto nijak netýká.

Nové stanovy schváleny

V pondělí dne 16. 5. 2016 byly v kanceláři notáře schváleny nové stanovy domu, kterými splňujeme požadavky Nového občanského zákoníku z roku 2012. Děkujeme všem za udělení dostatečného počtu plných mocí, díky kterým proces proběhl hladce a nemuseli jsme draze platit za cestu notáře na naši schůzi.

Zámek na nových vchodových dveřích – problém

Jak jste jistě zaznamenali, poměrně často zůstává na vnitřních dveřích vypadlý nůž zámku, který brání plnému zaklapnutí křídla. Problém jsme reklamovali u dodavatele. Zároveň má tento problém vliv na instalaci čipů, zvonků a vnějších dveří: bylo by lepší mít dveře od jednoho dodavatele a jedné konstrukce včetně elektroniky otevírání v křídle dveří, ale pochopitelně musejí být funkční. Dokud se věc nevyřeší, pozdržujeme proto na nějakou (konečnou) dobu instalaci vnějších dveří.

Dodatek —- rozhodli jsme se pro pokračování instalace vnějších dveří, firma dodá po dostupnosti nové technologie zdarma nové zámky na oboje dveře.

03/2015 odhlasováno

03/2016 vyřešeno – nové dveře, zvonky i čipy

Sabotáž vchodových dveří

31/1 došlo k zablokování vnitřních vchodových dveří do domu. Hned v pondělí 2/2 dorazili technici problém řešit, ale zjistili, že nešlo o poruchu, nýbrž o cílenou sabotáž nebo pokus o krádež. V boční liště křídla chyběly některé šrouby kompletně, jiné byly stržené – viz foto.

PROSÍME, BUĎTE VELMI OBEZŘETNÍ A VNÍMAVÍ K OKOLÍ. JDE O VÁŠ MAJETEK A BEZPEČÍ VÁS I VAŠICH DĚTÍ.

V případě zjištění nezákonného jednání nebo narušení např. bezdomovci ihned volejte policii 158 nebo městskou policii 156. MP zejména bezdomovce „vyprovodí“ s patřičnou razancí během několika minut.zniceneDvereC

zniceneDvereB  zniceneDvereA

Bezdomovec ve vchodu domu

Dnes jsme volali městskou policii, aby vykázala ze vchodu domu spícího bezdomovce. Prosíme obyvatele domu, aby v případě, že v prostorách domu zjistí podobné narušení, ihned volali služebnu městské policie – policisté rádi dorazí a s patřičnou razancí vykáží dotčeného z domu, kde nemá co pohledávat – kontakty najdete na stránce zde, volejte např. centrálu pro P13 na 222 025 721, 222 025 722.

Zároveň se laskavě zejména v zimě ujistěte, že dveře jsou za Vámi dovřeny. Výkyvy teplot bohužel ovlivňují negativně činnost zavíračů dveří a křídla nemusejí náhle dovírat.

Děkujeme za součinnost!

Domovní telefonky

Aktualizace 23/9/2014 – po dlouhém hledání jsme asi narazili na správného člověka. Prošel dům a povedlo se mu najít byt, kde do rozvodu prosakuje brum z bzučáku na otvírání dveří – tento byt odpojil. V části bytů by měly telefony fungovat, ale stále se podle hlášení uživatelů zdá, že problém ještě není vyřešen kompletně.

—-

Bohužel, rozvod domovních telefonů je v katastrofálním stavu patrně již od doby první instalace během výstavby domu. Po nemalém úsilí jsme dospěli k poznání, že rozvody drátů jsou naprosto zmatečné, doslova jde o chuchvalce různobarevných drátů bez rozumného značení.

Bohužel, zapojení je provedeno tak, že stačí jeden byt v domě s chybným zapojením, nebo zkrat kdekoli v rozvodu, aby efektivně zlikvidoval funkci všech telefonů (podporou tohoto tvrzení je fakt, že pokud více účasatníků zvedne telefon naráz, vzájemně se slyší, to odpovídá propojení do jednoho celku).

Hledáme další možnosti řešení.

03/2015 odhlasováno

01/2016 vyřešeno

Vnitřní dveře ve vchodu

Aktualizace – firma JIS nainstalovala vnitřní dveře. Otevírají se stejně jako vnější směrem dovnitř – takže pokud nesete nákup, nemusíte tahat, stačí tlačit! Jde navíc o robustní konstrukci, která sice má svou váhu, ale doufejme, že pár let vydrží. Zároveň je systém připraven na evnt. instalaci ovládání pomocí čipové čtečky, takže lze snadno v případě prohlasování shromážděním doinstalovat ke dveřím elektroniku bez nutnosti křídlo jakkoli modifikovat.

—-

Vnitřní dveře po dlouhém vybírání dodavatele budou během několika dalších dnů konečně nahrazeny. Protože se na minulé schůzi řada obyvatel vyjádřila pro případné otevírání čipem, křídlo je již na tuto možnost přípraveno, ačkoli instalace čipové technologie bude podléhat rozhodnutí shromáždění vlastníků.

Energetický štítek domu

Protože to stát vyžaduje, nechali jsme vypracovat energetický štítek našeho domu. Dokument je k nahlédnutí u výboru SV, zde uvádíme jen základní fakta:

  • Dům je zařazen do kategorie C – „úsporný“
    (kde A je nejlepší, G nejhorší). Novostavba dnes nemůže mít třídu horší než právě C.
  • Celková dodaná energie na vstupu do budovy: 126kWh/(m2*rok), pro celý dům 808MWh/rok
  • Neobnovitelná primární energie: 134kWh/(m2*rok), pro celý dům 863MWh/rok

Zájemci o pročtení dokumentu mohou napsat přes kontaktní formulář na tomto webu a dostanou odkaz na elektronický archiv ofocených stránek textu, případně se dohodnout na zapůjčení originálu.