Podklady pro schůzi SV 3/2014

Vážení vlastníci jednotek v našem domě,

v tomto příspěvku pro Vás připravujeme podklady k jednání schůze svolané na 24. 3. 2014. Pro zobrazení celého delšího příspěvku rozklikněte nadpis článku.

Úvodem – v dnešní době údajné krize je opravdu složité najít řemeslníka, který by byl ochoten pracovat. Cokoli netypizované je problém a nikdo nestojí o práci za několik tisíc Kč – pokud jde o triviální záležitost typu obkladu domu tepelnou izolací, kde se dá vydělat přeprodejem kubíků polystyrenu několik stovek tisíc, je situace snadná, ale zajistit dodavatele pro drobné opravy a úpravy je složité.

Krátké resumé

 • ochrana proti holubům po celém vnějším kraji střechy – snaha omezit výkaly padající na fasádu – do 28.000CZK + dph s tím, že nadějná vypadá nabídka za již cca. 21.000CZK + dph
 • mříž pod mostkem ke garážím – do cca. 20.000CZK + dph – viz fotografie níže, zábrana proti bezdomovcům
 • regulace tlaku v otopné soustavě – do cca. 180.000CZK + dph – vyregulování otopné soustavy, aby odpovídala dnešnímu šetření energiemi – snaha potlačit šum stoupaček a energetické ztráty
 • stříška nad vchodem – ani jedna ze 3 oslovených firem není ochotna provést instalaci přes urgence, odkládáme

Ochrana proti holubům – do cca. 28.000CZK + dph

Na střeše okolo atiky (vnější vyšší kraj střechy, připomíná v zásadě zídku) je nános trusu od holubů, podobné znečištění pochopitelně hrozí i na vnější fasádě. Protože ptáci sedají právě na hraně střechy, aby měli výhled kvůli nebezpečí dravých ptáků, navrhujeme po celém obvodu střechy nainstalovat pás hrotů, který by holubům pobyt minimálně znesnadnil.
Jde o pás hrotů na podložce, který se pro daný účel vybraným tmelem či lepidlem lepí na střechu (nevrtá se, nedělají do střechy otvory).

Máme celkem 3 nabídky pro námi dle plánů domu odhadnutých 90 běžných metrů v cenách od cca. 19500 do 27.400CZK + dph (výsledná cena bude záviset na celkové délce použitého materiálu, doporučili bychom dvojitý pás hrotů v nerezu.

Mříž pod mostkem ke garážím – do cca. 20.000CZK + dph

Pod mostkem nalevo od vchodu, který vede ke dvěma garážím v domě (neplést s vjezdem do podzemních garáží za domem), přespávají občas bezdomovci a minulou zimu si tam natahali nános odpadu, který bylo nutno následně odstranit. Ukázalo se také, že tím prostorem ale probíhají malé děti, což je velice nevhodné z hlediska hygienického.

Mostek ke garazim Mostek ke garazim Mostek ke garazim

odpad, který pod mostek natahali bezdomovci a jehož úklid SV muselo zaplatit

odpad, který pod mostek natahali bezdomovci a jehož úklid SV muselo zaplatit

Doporučili bychom tedy prostor uzavřít mříží a ponechat jen na jednom místě dvířka se zámkem, kterým by se v případě nutnosti dal prostor zpřístupnit. Protože by prostor byl uzavřen kompletně, nemělo by hrozit vniknutí domácích zvířat či osob, případný pád předmětu by byl řešen právě přes zmíněná dvířka.

Na stavebním odboru radnice P13 nám sdělili, že tato stavba by nepodléhala ani ohlášce, pouze písemnému svolení SV Kettnerova 1939, neb pozemek okolo domu je v katastru zapsán jako spoluvlastnictví – tam ale problém neočekáváme.

Fyzicky by se jednalo o mříž s oky cca 8×8 až 10x10cm, která by byla nahoře přivařena k mostku samému a dole byla uchycena v několika bodech betonovými patkami do terénu.

Máme dvě předběžné nabídky v cenách cca 16.000CZK + dph – jde o odhad, rádi bychom dostali mandát k vyjednání optimální konstrukce, která bude splňovat co nejlépe kladené požadavky a bude dostatečně robustní a trvanlivá – přece jen bude vystavena povětrnostním vlivům a musí být robustní, aby nešla triviálně překonat.

Regulace tlaku v rozvodu ústředního vytápění (regulace tlaku „stoupaček“) – do cca. 180.000CZK + dph

V době, kdy byl dům postaven, se počítalo v zásadě s trvale otevřenými ventily radiátorů, které maximálně podle teploty regulují termostatické hlavice přímo na radiátorech v bytech. Protože rostou ceny energií, všichni topíme jen tehdy, kdy opravdu potřebujeme, to ale soustavu vytápění dostává do abnormálního stavu mimo standardní parametry, na které byla projektována.

Obtíže se projevují hučením/syčením některých stoupaček a také zejména hlavic radiátorů, které jsou vystaveny tlakům, se kterými se v normálním režimu nepočítá. Protože v soustavě není žádný dynamický regulátor, není jak ji vyladit. Stěžuje si dlouhodobě zejména paní Rottová a dosti hlučná je stoupačka i v bytech 3+1 na severní straně v ložnicích.

Dokonalé řešení patrně neexistuje, ale vycházíme z toho, že pasivní omezení průtoku do dané stoupačky prostě principiálně nemůže v této době fungovat, a přebíráme zkušenosti z jiných panelových domů.

 1. poněkud mimo náš dosah: oběhové čerpadlo ve výměníku tepla v našem domě není elektronicky řízené, žene trvale vodu v okruhu na patě všech stoupaček. Po minulých problémech již Teplárny snížily výkon čerpadla na naprosté minimum a jediné další zlepšení by přinesla instalace elektronicky řízeného čerpadla. Jde ale o majetek Tepláren a i kdybychom my chtěli, nemůžeme nainstalovat naše vlastní čerpadlo (v ceně cca 50-60tis + DPH), to je pro Teplárny nepřijatelné.
  — Mohli bychom se pokusit vyvinout na ně tlak, ale nic je nenutí nám vyhovět.
  — v EU se nyní nesmí prodávat čerpadla bez elektroniky, jenže dokud mají Teplárny zásoby, nebudou instalovat drahá řízená čerpadla.
  — a stejně by to nepomohlo kompletně, jedno čerpadlo mění tlak naráz v celém domě, jenže potřebujeme jemnější řízení pro jednotlivé stoupačky – ty, které jsou k čerpadlu blíže, je třeba regulovat jinak než ty vzdálené.
 2. v naší moci: regulátory diferenčního tlaku (pozor, nikoli průtoku!) na patě každé stoupačky. Jde o zařízení, které drží v páru trubek stoupaček konstantní rozdíl tlaku stoupačky do bytů a z bytů. Je tedy jedno, jaký tlak jde z čerpadla, stačí, aby byl větší, než minimální, a pak regulátor zajistí, aby ve stoupačkách panoval tlak, který vystačí na rozpohybování vody, pokud se někde otevře přívod k radiátoru, ale nebude zbytečně vysoký. Jde o zařízení, které se montuje ve sklepě naráz na obě trubky každé stoupačky. Na schůzi se budeme zabývat tímto zařízením.

Bude třeba zpracovat projekt a vypočítat tlak, který by na regulátorech měl být nastaven. Obrátili jsme se na pana Farku, který je jedním z vlastníků, protože zná inženýry schopné problém řešit. Osobně se on i pan Ing. Kačer dostavili na obhlídku ve sklepě a získali jsme hrubé odhady cen a požadavky na podklady pro projekt.

 • Naštěstí se podařilo na stavebním odboru radnice Phy 13 ofotit plány z doby stavebního řízení o povolení stavby domu, kde jsou vidět paramtery rozvodů (mimo jiné klesající průměr stoupaček v jednotlivých patrech), tj. aspoň se projekt zlevní, nebude třeba běhat po domě a měřit fyzické parametry trubek a vzdálenosti. Za projekt odhaduje dodavatel cca. 35.000CZK+dph
 • V domě máme celkem 9 párů stoupaček a jeden regulátor je v ceně cca. 10.000CZK+dph. Celkem 90.000CZK+dph.
 • Dále je třeba počítat práci, bude třeba vyříznout stávající staré ventily, které umožňují stoupačku uzavřít, a nahradit je těmito novými – patrně bude nutno uříznout část trubky atp. Odhadem cca. 30-35.000CZK+dph

Chceme zjistit, zda by vlastníci projevili zájem o takovouto instalaci za cenu max. 180.000CZK + dph a pokud ano, poptáme ještě další firmy, pokude se nám povede je najít, následně vybereme nejlepší nabídku.

Více o problematice event. na internetu snad zde, zde, zde a zde, ale je to opravdu hlavně pro znalé věci.

Stříška před vchodem domu

Ani jedna ze 3 oslovených firem není bohužel ochotna provést instalaci přes urgence, odkládáme.

Příspěvek byl publikován v rubrice Oznámení a jeho autorem je Štěpán Kment. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.