Schůze SV 22. 6. 2021

Vážení vlastníci,

zveme na výroční schůzi SV Kettnerova 1940. Již byste měli mít podklady, tj. zejména program s průvodními informacemi – v opačném případě, prosím, kontaktujte výbor SV obratem.
Před samotnou schůzí ověřte aktuální nařízení pro setkání více lidí v souvislosti s epidemií covid-19 – minimálně očekáváme povinnost mít kvalitní respirátor a je dost možné, že bude třeba zajistit i v certifikovaném odběrovém středisku antigenní nebo PCR test – varujeme, že budeme na dodržení všech platných opatření trvat, abychom zajistili bezpečný a legální průběh setkání. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

Havárie vody 6.8.2019

6.8.2019 brzy ráno naměřila čidla v kolektoru únik vody z potrubí vedoucího k našemu domu, proto PVK vypnuly vodu pro celý dům. Kolem jedenácté dopoledne technik PVK zjistil, že díra je v trubce procházející zdí mezi kolektorem a domem, a to právě v místě skrytém ve zdi, a tedy nejde snadno zakrýt pásem, jako kdyby byla mimo zeď. Po delším telefonování se nám podařilo zajistit pomoc firmy Čermák a Hrachovec, jejíž pracovníci se spolu s pracovníkem kolektorů dostavili v 15:30 do domu, trubku DN 150 rozřezali, vyndali ze zdi a nahradili novou, v 17:50 vodu znovu pustili. Bohužel se tím do oběhu dostalo větší množství usazenin, které v několika bytech způsobily zablokování vodoměrů. Nahlášené případy následující den vyměnil/vyčistil přivolaný technik firmy Techem. Pokud jste nebyli v domě, a na závadu narazíte až po návratu z dovolené, prosím nahlaste nám ji na tel. 728 970 040.

Deratizace

Upozorňujeme zejména rodiče malých dětí a majitele psů, že ve sklepních prostorách a kolem domu byly umístěny nástrahy na potkany. Děkujeme za pochopení

Zakalená teplá voda 29.5.2018

Veolia měnila těsnění na výměníku tepla v domě, můžete pozorovat krátkodobé zakalení teplé vody díky vyplavení kalů z trubek. Nejde ale podle jejich vyjádření o kontaminaci externími nečistotami. Studené vody se toto nijak netýká.

GDPR

Přijali jsme vnitřní směrnici SVJ k ochraně osobních údajů s účinností od 25.5.2018.

Nové stanovy schváleny

V pondělí dne 16. 5. 2016 byly v kanceláři notáře schváleny nové stanovy domu, kterými splňujeme požadavky Nového občanského zákoníku z roku 2012. Děkujeme všem za udělení dostatečného počtu plných mocí, díky kterým proces proběhl hladce a nemuseli jsme draze platit za cestu notáře na naši schůzi.